งานเททองหล่อพระประธานประดิษฐานไว้ในโรงต้มยาสมุนไพรหลังใหม่

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ เป็นวันที่ดีมากๆของชาวอโรคยศาลอีกครั้งหนึ่ง ที่ได้มีโอกาสร่วมกันเททองหล่อพระประธานประดิษฐานไว้ในโรงต้มยาสมุนไพรหลังใหม่ซึ่งอยู่ในระหว่างการออกแบบและคำนวณอยู่ โดยทีมสถาปนิกและวิศวกรของจิตอาสา โดยเจ้าภาพใหญ่ในการสร้างพระที่มีศรัทธาและปสาทะความเพียรและตั้งใจสูงมาก ที่ปวารณาตัวในการสร้างพระก่อนที่จะมีโรงต้มยาเสียอีก หลวงตาและทีมงานจิตอาสาทุกคนขออนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งกับครอบครัวผู้ใจบุญ ซึ่งคาดว่าพระประธานจะแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งถ้าหากมีโอกาสอันเหมาะอันควรจะได้สมโภชน์องค์พระต่อไป


<< กลับ