ดร.เจคานและคณะภิกษุณีชาวญี่ปุ่นมาร่วมกิจกรรมศึกษาและดูงานที่อโรคยศาล วัดคำประมง เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2551


คณะที่มาจากญี่ปุ่นมี ดร.เจคาน และภิกษุณีชาวญี่ปุ่น 3 ท่าน ที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท คณะพยาบาล ของมหาวิทยาลัย FUKUOKA และที่เป็นพยาบาลวิชาชีพด้วยนอกจากนั้นเป็นแม่บ้านที่เป็นจิตอาสาชาวญี่ปุ่นซึ่งต้องใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวมาดูงานกัน ส่วนดร.เจคาน ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น support จากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น มี รศ.ดร.จินตนา ผศ.ดร.พูลสุข ศิริพูล และนักศึกษาปริญญาเอก 2 ท่าน ส่วนล่ามภาษาญี่ปุน และภาษาอังกฤษ ที่นำทีมโดยคุณสุวิมลและคณะรวม 8 ท่าน ทางจิตอาสาอโรคยศาล มีคุณหมอศิริโรจน์ คุณหมอพัฒน์พงษ์ ผอ.รพพระอาจารย์ฝั้นและพยาบาล มีอจ.วรวิทย์ อจ.สรรค์สนธิ และผู้ป่วย พร้อมกับญาติผู้ป่วย ร้องเพลง HANA ดอกไม้ให้คุณ เป็นภาษาไทยและญี่ปุ่น ให้คณะของดร.เจคานฟัง คณะของดร.เจคานทุกคน ร้องให้น้ำตาอาบแก้มกันทุกคน
ที่เห็นผู้ป่วยร้องเพลงไทยผสมเพลงญี่ปุ่นให้เขาฟังได้ ทุกคนปลื้มปิติมาก จนหลวงตาต้องข่มใจไม่ให้ร้องให้ตามไปกับเขาด้วย

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมต้มยาสมุนไพรไทยที่ทางดร.เจคาน ได้เข้ามาสัมผัสถึงบริบทของการต้มยาไทยแบบโบราณพร้อมๆไปกับผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยเก่า ที่มีฤาษีเอก อมตะ กับหลวงตาช่วยกันสวดมนต์ให้พรเป็นบาลีและสันสกฤติ ทุกคนสัมผัสได้กับมนตราบำบัดตามแบบไทยสไตล์ นอกจากนั้นภาคกลางคืน ดร.เจคานและคณะ ยัง HEALING ผู้ป่วย ตามสไตล์ญี่ปุ่น จนดึกดื่นเที่ยงคืน

เช้ารุ่งขึ้น ของวันที่18 กันยายน ทางคณะของดร.เจคานและอจ.มหาวิทยาลัยมข.พร้อมนักศึกษาปริญญาเอกได้ ได้ร่วมกันเป็นวิทยากร บรรยาย ให้กับพยาบาล 100 ท่าน จากทุกอนามัยและอำเภอในจังหวัดสกลนครได้รับฟังอย่างจุใจอีกด้วย ทางพยาบาลไทยที่นั่งฟังการบรรยาย ก็น้ำตาซึมเหมือนกัน

สรุปแล้วการมาของดร.เจคานและคณะผ่านทางดร.เอื้อมพร คณบดี คณะพยาบาล ศาสตร์ และคณาจารย์ เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความรักความอบอุ่นและมิตรภาพอย่างดียิ่ง
ทซึ่งจะทำให้ประเทศเราทั้งสองจะได้ทำงานร่วมกันโดยผ่านทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อการช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายทั้งของไทยและของนานาชาติสืบไป

หลวงตา


หน้าที่ 1, [2]   < ย้อนกลับ
  หน้าที่ 1, [2]   < ย้อนกลับ
<< กลับ