นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลอิสาน สาขาการแพทย์แผนไทย ได้เข้ามาศึกษาและดูงานที่อโรคยศาลวัดคำประมง

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๑
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลอิสาน สาขาการแพทย์แผนไทย
ได้เข้ามาศึกษาและดูงานที่อโรคยศาลวัดคำประมง แบบไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า
นำโดย อ.วิวัฒน์ฯ


<< กลับ