กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ มหาวิหาร วัดคำประมง

จากผลการบริจาคโลหิต ณ มหาวิหาร วัดคำประมง มียอดผู้บริจาค ๒๓๓ คน ได้รับโลหิตคิดเป็น ๑๐๑,๐๐๐ ซีซี
รพ.ที่เข้าร่วมโครงการ รพ.ศูนย์ขอนแก่น
รพ.รักษ์สกล รพ. พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร
สำหรับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการดังนี้

๑.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒.มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๓.วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
๔.วิทยลัยการอาชีพพรรณานิคม
๕.โรงเรียนเทคโนโลยี่บริหารธุรกิจพรรณา
๖.รร.บ้านบัวราษฏร์บำรุง
๗.หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ ๒๖
๘.ชาวบ้าน ประชาชน พระสงฆ์โดยทั่วไป


<< กลับ