คณะของ นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มาศึกษาดูงานที่ อโรคยศาล วัดคำประมง

กิจกรรมที่คณะของ นพ.วินัย  สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มาศึกษาดูงานที่  อโรคยศาล  วัดคำประมง   เมื่อวันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๑


<< กลับ