ภาพกิจกรรม นิสิต ปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


เจริญพรเพื่อนเครือข่ายจิตอาสาใจพัฒนาทุกๆท่าน

หลวงตาขอส่งภาพกิจกรรมที่นศ.ป.โทคณะพยาบาลศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยมาศึกษาและดูงานที่ อโรคยศาล วัดคำประมง จ.สกลนคร
ระหว่างวันที่ ๒๖ ถึง ๒๘ มิ.ย. ๕๑

กิจกรรมที่นศ.โดยการนำของ รองศาตราจารย์.ดร.สุรีพร ธนศิลป์ โทร
0-2218-9829 มีดังนี้
๑. สนทนาธรรมกับหลวงตาและปฏิบัติธรรม สวดมนต์นั่งสมาธิภาวนา กับผป.และญาติผป.
๒. นศ.ฝึก กายบริหารแบบชี่กงให้กับผป.และญาติผป.ที่อยู่อโรคยศาลและที่มาจากรพ.คร.บุรี นครราชสีมา ในคราวเดียวกัน
๓. นศ.ฝึกหัดการปรุงยาสมุนไพรไทย
๔. นศ.ทำพิธีต้มยาไทยร่วมกับผป.ที่มาจากรพ.ครบุรี ๑๗ คนและที่อยู่ที่อโรคยศาล ๑๑ คน (ผป.ใหม่) ปัจจุบันมีผป.ที่เข้ามาบำบัดรักษาตัวอยู่ที่อโรคยศาลรวมทั้งหมด ๙๕๐ คน (admit ๔๐ถึง๕๐ คน ปัจจุบัน)
๕.นศ.เข้าร่วมกิจกรรม ดนตรีบำบัด หัวเราะบำบัดและตรวจเยี่ยมไข้ดูแลผป.ที่อโรคยศาลทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆของนักศึกษาที่ทำให้ผู้ป่วยและญาติผป.พึงพอใจมาก หลวงตาขออนุโมทนาสาธุการด้วยความจริงใจ

หลวงตา

หน้าที่ 1, [2]   < ย้อนกลับ
  หน้าที่ 1, [2]   < ย้อนกลับ
<< กลับ