จิตอาสาพาสุขใจจากราชภัฏสกลนคร ๒๕๕๑

นักศึกษาม.ราชภัฏสกลนครชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ของคณะคุรุศาสตร์ (หลักสูตร ๕ปี) ทีเข้ามาเป็นจิตอาสา อโรคยศาล วัดคำประมง จำนวนทั้งหมด ๕๐๐ คน
มาวันจันทร์ถึงวันพฤหัส วันละ ๕๐ คนมาเฉพาะวันศุกร์ ๘๐ คน ยกเว้นเสาร์อาทิตย์หลวงตาต้องขออนุโมทนา กับท่านอธิการบดี ม.ราชภัฏ สกลนคร
คือท่านปัญญา มหาชัยและคณาจารย์มหาวิทยาลัยทุกท่านที่มีวิสัยทัศน์มองเห็นความสำคัญของเด็กที่เป็นอนาคตและกำลังที่สำคัญของชาติ


<< กลับ