สัมมนาวิชาการ การแพทย์ทางเลือก เรื่อง การดูแลผู้ป่วยมะเร็งด้วยการแพทย์ผสมผสาน


โดย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, และสำนักการพยาบาลกรมการแพทย์
ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรม แอมบาสเดอร์


<< กลับ