ประมวลภาพกิจกรรมเบาๆของชาวอโรคยศาล


หลวงตาขอส่งภาพกิจกรรมเบาๆของชาวอโรคยศาลให้ได้ยล ราวกับว่าไม่ได้ป่วยไข้อะไรเลย..............

หลวงตา


<< กลับ