เพื่อนชาวค่ายผู้ติดเชื้อในเขตจ.สกลนครประมาณ ๗๐ คน โดยสปสช.และสสจ.สกลนครได้มาเข้าค่าย ที่อโรคยศาล วัดคำประมง

ระหว่าง วันที่ 1-3 เมษายน 2551 ที่ผ่านมา
เพื่อนชาวค่ายผู้ติดเชื้อในเขตจ.สกลนครประมาณ ๗๐ คน โดยสปสช.และสสจ.สกลนครได้มาเข้าค่ายที่อโรคยศาล วัดคำประมง ร่วมกับผู้ป่วยมะเร็งที่อโรคยศาล
ภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าเป็นภาพแห่งความรักความเข้าใจและเห็นใจซึ่งกันและกัน ในชีวิตและโชคชะตาที่ถูกลิขิตมาให้ต้องอยู่ในสภาพที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกบอกไม่ถูก
แต่ทุกคนมีความสุขที่มาอโรคยศาล อยากมาอยู่อโรคยศาลกับหลวงตาด้วย อยากให้หลวงตาค้นคิดยาสมุนไพรเพื่อพวกเขาด้วย อยากให้สังคมเข้าใจพวกเขามากขึ้น ไม่รังเกียจเดียดฉันท์พวกเขา
พวกเขามาเห็นชาวอโรคยศาลมีหลวงตา มีความสุข มีแพทย์พยาบาลมาเยียวยาพยาบาลกายและจิตใจและจิตอาสาต่างๆมาช่วยเหลือกันและกัน ทำอย่างไรพวกเขาจะมีอย่างผู้ป่วยมะเร็งที่อโรคยศาลบ้าง

ตอบแทนหลวงตาด้วยนะพันธมิตรจิตอาสา...........หลวงตาตอบไม่ถูกจริงๆ

หลวงตา

 
<< กลับ