วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ได้มาแสดงศิลปท้องถิ่นอีสานในแนวประยุกต์ ให้กำลังใจผู้ป่วย

เมื่อวันที่ ๒๒ มีค ที่ผ่านมา
วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ได้มาแสดงศิลปท้องถิ่นอีสานในแนวประยุกต์จากการนำของรองผอ.ที่พาคุณแม่มาพำนักพักฟื้นตัวด้วยป่วยเป็น ca liver และได้นำคณะมาแสดงให้ผู้ป่วยและญาติได้ชมอย่างมีความสุข ผป.รายหนึ่งลืมความทุกร่ายรำเข้ากับจังหวะดนตรีอิสาน คลาสิคเป็นภาพที่ทุกคนเห็นแล้วอมยิ้มที่เห็นเขามีความสุข

แต่วันนี้เขาจากไปแล้วอย่างมีความสุข ไม่เจ็บปวดทรมานใดๆด้วยมะเร็งระยะสุดท้าย ขอให้วิญญาณไปสู่สุคติด้วยเทอญผู้ป่วยที่แสนน่ารัก

หลวงตา

 
<< กลับ