นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาดูงานและทำกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วยมะเร็ง ที่อโรคยศาล วัดคำประมง

เมื่อวันที่ ๒๙ถึง๓๐ มีค ๒๕๕๑ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาดูงานและทำกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วยมะเร็งที่อโรคยศาล มีหลายอย่าง
เช่น
๑.การไปเยี่ยมดูแลผู้ป่วยตามตึกต่างๆ
๒.ไปดูแลผู้ป่วยหนักที่เป็นพระสงฆ์ตอนประมาณเที่ยงคืน ซึ่งเจ็บป่วยทุกข์ทรมานมากจากการเป็น ca lung ต้องฉีดยาระงับปวดให้โดยด่วน
๓.นั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนากับผู้ป่วยและญาติ
๔.ฝึกการทำอาหารบำบัดต้านมะเร็ง
๕.ฝึก chi dynamic
๖.ทำบุญช่วยเหลือผู้ป่วย ฯลฯ

หลวงตาขออนุโมทนาบุญกับทุกคน และหวังว่าผลบุญจะเป็นแรงส่งให้นักศึกษาทุกคนสำเร็จการศึกษาออกมาเป็นพยาบาลหรือครูบาอาจารย์ที่มีประโยชน์และคุณค่าต่อสังคมไทยต่อไป

เมตตาถึงทุกๆคน

หลวงตา

<< กลับ