ศึกษาดูงานอโรคยศาล ของที่ทีมงานโรตารี่สากล

เมื่อวันที่ ๙ มี.ค.๕๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ พุทธมหาวิหาร วัดคำประมง ได้จัดให้มีการประชุม(แบบกันเอง) ในหมู่จิตอาสาด้วยกันบนพื้นฐานของความรักความเข้าใจและความเสียสละของทีมงานแต่ละคน หลวงตารู้สึกพอใจและยินดีที่จิตอาสาทุกคนมุ่งมั่นและตั้งใจจริงเป็นอย่างมาก จึงขอส่งผลสรุปการประชุม(อีกครั้ง) พร้อมด้วยภาพบรรยากาศการประชุมมาให้เพื่อเครือข่ายด้วย นอกจากนั้นหลวงตาก็ได้ส่งภาพบรรยาการการศึกษาดูงานของที่ทีมงานโรตารี่สากลที่มาในวันเดียวกันแต่เป็นช่วงเช้า ๙ โมงถึง ๑๓.๓๐ น.ที่มี อจ.สรรค์สนธิ บุณโยทยาน Earthology และโรตารี่สกลนครช่วยเป็นไกด์พามา

ในทีมงานของโรตารี่สากลมี
Alice McGrew Team Leader Oklahoma-USA
Ken JONE Team Member Oklahoma-USA
NATALIE T.J.TINDALL,Ph.D The University of Oklhoma
Stephanie Lowery Team Member Oklahoma-USA
Lames Rivera Team Member Oklahoma-USA

ผลการศึกษาดูงานของโรตารี่สากลที่มีคุณAlice เป็นหัวหน้าทีม สนใจและดูงานทุกๆที่ไปเยี่ยมและสัมภาษณ์ผู้ป่วยทุกๆอาคารที่พักหลวงตาคิดว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจอย่างใดอย่างหนึ่งของโรตารี่สากลจากUSAที่จะมาร่วมแรงร่วมใจกับจิตอาสา อโรคยศาล วัดคำประมง ต่อไปในอนาคต


 
<< กลับ