พิธีวางศิลาฤกษ์ พระนาครัตนโพธิสักกมหาธาตุ และ สถาบันญาณสิทธิธรรมโอสถบำบัด
ณ มณฑลพิธี วัดคำประมง ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

  • พิธีบวงสรวงชุมนุมเทวดา ช่วงเช้าตรู่
  • พิธีวางศิลาฤกษ์ช่วงเที่ยงวัน เวลา 12.15 -12.26 น.

    23 ธันวาคม 2550
หน้าที่ 1, [2]   < ย้อนกลับ
  หน้าที่ 1, [2]   < ย้อนกลับ
<< กลับ