การทอดกฐินสามัคคี 2550
ณ วัดคำประมง ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

4 พฤศจิกายน 2550
<< กลับ