บรรยายพิเศษ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เรื่อง “การใช้วิถีพุทธในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย” ห้องประชุมมงคลนาวิน ชั้น 10 ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2550

<< กลับ