ปลูกไผ่เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร


ณ วัดคำประมง วันที่ 17 มิถุนายน 2550
   
<< กลับ