สาธารณสุขจังหวัดสกลนครเข้าอบรม "โครงการ จินตนาการสุขภาพใหม่ที่มีใจของความเป็นมนุษย์"


สาธารณสุขจังหวัดสกลนครเข้าอบรม "โครงการ จินตนาการสุขภาพใหม่ที่มีใจของความเป็นมนุษย์"
ณ มหาวิหาร วัดคำประมง ระหว่าง 6-8 มิถุนายน 2550 และ 13-15 มิถุนายน 2550

   
<< กลับ