การประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ครั้งที่ 1/ 2550


เรื่อง “การใช้วิถีพุทธในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย” ห้องประชุมมงคลนาวิน ชั้น 10 ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2550 เวลา 8.30–15.30 น.
จัดโดย : คณะกรรมการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย และวัดคำประมง จ. สกลนคร
   
<< กลับ