งานฉลองอโรคยศาล วัดคำประมง


ณ อาคารอโรคยศาล วัดคำประมง มีงานออกโรงทาน เลี้ยงอาหารชาวบ้าน และ งานทอดผ้าป่า โดยคณะของ คุณชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์ ระหว่างวันที่ 12-13 สิงหาคม 2549

   
<< กลับ