รวมลิงค์เกี่ยวกับธรรมะ
ลานธรรมเสวนา http://larndham.org
หลวงปู่มั่น ภูริทัตตมหาเถร http://www.luangpumun.org
หลวงปู่ดูลย์ อตูโล http://www.wimutti.net/pudule

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

http://www.luangta.com
ชมรมกัลยาณธรรม http://www.kanlayanatam.com
ธรรมะไทย http://www.dhammathai.org
พระไตรปิฏก http://www.learntripitaka.com
ศาลาธรรม http://www.salatham.com
ฟังธรรม http://www.fungdham.com
   
 
รวมลิงค์เกี่ยวกับโรคมะเร็ง
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ http://www.nci.go.th
ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วย โรคมะเร็ง http://www.siamca.com
สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย http://www.thastro.org
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย http://www.tgcsthai.com
โครงการคัดกรอกมะเร็งปากมดลูก http://61.7.255.3/default.aspx
   
   
 
รวมลิงค์เกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข http://www.moph.go.th
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและกรมการแพทย์ทางเลือก http://www.dtam.moph.go.th
สถาบันการแพทย์แผนไทย http://ittm.dtam.moph.go.th

กองการแพทย์ทางเลือก

http://www.dtam.moph.go.th/alternative/index.php
กลุ่มการงานแพทย์พื้นบ้านไทย http://www.dtam.moph.go.th/indigenous/index.htm
สำนักงานข้อมูลสมุนไพร http://www.medplant.mahidol.ac.th/index.asp
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) http://www.nationalhealth.or.th
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช) http://www.nhso.go.th
   
   
รวมลิงค์เกี่ยวกับแหล่งความรู้ด้านพระพุทธศาสนา
 
บาลี สันสกฤต http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/an/index.html