วิีดีทัศน์ การนำเสนอ อโรยศาล วัดคำประมง
ดาวน์โหลด VDO Presentation "อโรคยศาล วัดคำประมง"
(ข้อมูลจำเพาะ : ความยาว 13.14 นาที, WMV Format, ขนาด 35 MB)
 

 
บทเพลงอโรคยศาล

บทเพลง อโรคยศาล วัดคำประมง - อ. ผดุง จิระกาล
อ. ผดุง จิระกาล ขับร้อง/เรียบเรียง/คำร้อง/ทำนอง/ดนตรี

เวอร์ชั่น ขับร้อง โดย คณะนักร้องประสานเสียงมูลนิธิโลกสีฟ้า

>> มิวสิค วีดีโอ บทเพลงอโรคยศาล วัดคำประมง << (65 MB)

บทเพลง อโรคยศาล - ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์์
ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์์
ขับร้อง/เรียบเรียง/คำร้อง/ทำนอง/ดนตรี

>> มิวสิค วีดีโอ บทเพลงอโรคยาคำประมง << (39 MB)

 

 
ดนตรีบำบัด
 

 
บทสวดมนต์
 

 
เกี่ยวกับสุขภาพ
 

 
อื่นๆที่น่าสนใจ