อโรคยศาล วัดคำประมง เเป็นสถานที่ที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ (ทุกชาติทุกศาสนา) ที่มีความทุกข์อันเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บที่รุนแรงโดยเฉพาะโรคมะเร็ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ่งผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษามาจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย และต่างประเทศ

อันเนื่องด้วยการรักษาของวัด ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นกับผู้ป่วย ทางวัดมีภาระในการใช้จ่าย โดยเฉพาะค่ายารักษามะเร็ง, ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น, ค่าไฟฟ้า, ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกมากมาย รายได้ที่จะเข้ามาสนับสนุนจึงมาจากจิตศรัทธาของท่านทั้งหลาย

รายการยา ต้องทยอยซื้อตามความจำเป็นก่อน-หลัง และเพื่อให้ได้สมุนไพรที่สดใหม่อยู่เสมอ ผู้ที่ประสงค์บริจาคค่ายาจึงสามารถโอนเข้าบัญชีกองทุนยา หรือบัญชีอื่นตามความประสงค์

ผู้มีจิตศรัทธาในการบำบัดรักษาผู้ป่วยของอโรคยศาล วัดคำประมง สามารถร่วมบริจาคผ่านทางธนาคารมีดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี

เลขที่บัญชี

ธนาคาร

วัดคำประมง

442-0-17816-7
412-0-01996-9

โครงการช่วยชีวิตพิชิตมะเร็ง (วัดคำประมง)
442-0-18434-5
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยด้านมะเร็ง
อโรคยศาลวัดคำประมง (HTCC)
316-4-63333-5
PAPONPATCHARA PIBANPAKNITEE PHRA
316-4-58526-1
พระปพนพัชร์ ภิบาลพักตร์นิธี
316-0-35902-6
วัดคำประมง จ.สกลนคร
316-4-55939-9
อโรคยศาล วัดคำประมง
137-2-00863-8
พระปพนพัชร์ จิรธัมโม กองทุนยารักษามะเร็ง
120-2-04508-8
พระปพนพัชร์ จิรธัมโม กองทุนยารักษามะเร็ง
347-2-42533-3
พระปพนพัชร์ ภิบาลพักตร์นิธี
547-2-23040-1
CT SCAN ESTTE
442-0-24328-7
มูลนิธิอภิญญาณอโรคยศาล
412-0-49694-5
โครงการจัดตั้งเครื่องแปรรูปสมุนไพรไทย
316-4-61498-8
อโรคยศาลสุวรรณมหาเจดีย์
316-462171-0
พระปพนพัชร์ จิรธัมโม ไฟฟ้าวัด
412-1-13713-2
เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์สำเนาใบโอนเงิน พร้อมแบบตอบรับกลับมายังวัดคำประมง
ที่หมายเลข Fax : 042-704-973 หรือ E-Mail : ppparokhaya@gmail.com
เพื่อจะได้จัดส่งใบอนุโมทนาบัตรถึงท่านโดยเร็ว
 

โครงการ "ช่วยชีวิต พิชิตมะเร็ง"
สมทบทุนเพื่ออุปการะค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อบัญชี โครงการช่วยชีวิตพิชิตมะเร็ง (วัดคำประมง)
ธนาคารกรุงไทย สาขาเจริญเมือง เลขที่บัญชี 442-0-18434-5