อโรคยศาล วัดคำประมง

เเป็นสถานที่ที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ (ทุกชาติทุกศาสนา) ที่มีความทุกข์อันเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บที่รุนแรงโดยเฉพาะโรคมะเร็ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษามาจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย รวมทั้งผู้ป่วยชาวต่างประเทศ

อันเนื่องด้วยการรักษาของวัด ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นกับผู้ป่วย ทางวัดซึ่งมีภาระในการใช้จ่าย โดยเฉพาะค่ายารักษามะเร็ง,
ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น, ค่าไฟฟ้า, ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกมากมาย รายได้ที่จะเข้ามาสนับสนุนจึงมาจากจิตศรัทธาของท่านทั้งหลาย
รายการยาต้องทยอยซื้อตามความจำเป็นก่อนหลังและเพื่อให้ยาสดและใหม่มีสรรพคุณอยู่เสมอ ผู้ที่ประสงค์บริจาคค่ายาจึงสามารถโอนเข้าบัญชีกองทุนยา หรือ สามารถเลือกโอนเข้าบัญชีไหนก็ได้ตามแต่ที่ผู้บริจาคจะสะดวก

ทางวัดได้เปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาในการบำบัดรักษาผู้ป่วยของอโรคยศาล วัดคำประมง ได้ร่วมกันทำบุญบริจาคผ่านทางธนาคาร โดยบัญชีที่ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนผ่านทางธนาคารได้มีดังต่อไปนี้


เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์สำเนาใบโอนเงิน พร้อมแบบตอบรับกลับมายังวัดคำประมง
ที่หมายเลข Fax : 042-704-973 หรือ E-Mail : ppparokhaya@gmail.com
เพื่อจะได้จัดส่งใบอนุโมทนาบัตรถึงท่านโดยเร็ว

ชื่อบัญชี

เลขที่บัญชี

ธนาคาร

วัดคำประมง

442-0-17816-7

ธ.กรุงไทย(เจริญเมือง)

วัดคำประมง

412-0-01996-9

ธ.กรุงไทย(เมือง)

โครงการช่วยชีวิตพิชิตมะเร็ง
(วัดคำประมง)
442-0-18434-5 ธ.กรุงไทย(เจริญเมือง)
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย
ด้านมะเร็งอโคยศาล คำประมง (HTCC)
316-4-63333-5 ธ.กรุงเทพฯ สกลนคร
PAPONPATCHARA
PIBANPAKNITEE PHRA
316-4-58526-1 ธ.กรุงเทพ สกลนคร
พระปพนพัชร์ ภิบาลพักตร์นิธี 316-0-35902-6 ธ.กรุงเทพ สกลนคร
วัดคำประมง จ.สกลนคร 316-4-55939-9 ธ.กรุงเทพ สกลนคร
อโรคยศาล วัดคำประมง 137-2-00863-8 ธ.เพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร พรรณานิคม
พระปพนพัชร์ จิรธัมโม 120-2-04508-8 ธ.กสิกรไทย กองทุนยามะเร็ง
พระปพนพัชร์ จิรธัมโม
(กองทุนยารักษามะเร็ง)
347-2-42533-3 ธ.ทหารไทย สกลนคร
พระปพนพัชร์ ภิบาลพักตร์นิธี 547-2-23040-1 ธ.ไทยพานิชย์ 0547 สกลนคร
CT SCAN ESTTE 442-0-24328-7
ธ.กรุงไทย(เจริญเมือง)
มูลนิธิอภิญญาณอโรคยศาล AAF 412-0-49694-5 ธ.กรุงไทย สกลนคร
โครงการจัดตั้งเครื่องแปรรูปสมุนไพรไทย 316-4-61498-8 ธ.กรุงเทพ สกลนคร
อโรคยศาลสุวรรณมหาเจดีย์ 316-462171-0 ธ.กรุงเทพ สกลนคร
พระปพนพัชร์ จิรธัมโม 412-1-13713-2 ธ.กรุงไทย(เมือง)ไฟฟ้าวัด
     
     
     
 
ขอเชิญร่วมร่วมกันทำบุญบริจาคผ่านทางธนาคาร
เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารโรงงานแปรรูปสมุนไพร
ณ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็ง สกลนคร
(อโรคยศาล วัดคำประมง) งบประมาณทั้งสิ้น ๔๐ ล้านบาท

ร่วมสมทบทุนที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสกลนคร
เลขที่บัญชี 316-4-63333-5
ชื่อบัญชี" โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยด้านมะเร็งอโรคยศาลคำประมง (HTCC)


ขอเชิญร่วมร่วมกันทำบุญบริจาคผ่านทางธนาคาร
สร้างเครื่องแปรรูปสมุนไพร Spray Dry สำหรับช่วยผู้ป่วยมะเร็ง
ชื่อบัญชี โครงการจัดตั้งเครื่องแปรรูปสมุนไพรไทย
ธนาคาร กรุงเทพฯ สาขา อ.เมือง สกลนคร

บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 316-461498-8

รายละเอียดเพิ่มเติม


โครงการ "ช่วยชีวิต พิชิตมะเร็ง"
สมทบทุนเพื่ออุปการะค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อบัญชี โครงการช่วยชีวิตพิชิตมะเร็ง (วัดคำประมง)
ธนาคารกรุงไทย สาขาเจริญเมือง เลขที่บัญชี 442-0-18434-5


โครงการ จัดตั้งกองทุนซื้อ เครื่องเอ็กซ์เรย์ คอมพิวเตอร์
(CT SCAN ESTTE) วัดคำประมง
ธนาคารกรุงไทย สาขาเจริญเมือง เลขที่บัญชี 442-0-24328-7