ที่อยู่วัดคำประมง

95 ม.4 ต.สว่าง อ.พรรณานิคม
จ.สกลนคร 47130 THAILAND
กรุณาติดต่อเวลาทำการ 8.30 น -16.30 น
มือถือ 081-111-7107
โทรศัพท์ 042-704-880
โทรสาร 042-704-973
แจ้งเบาะแส
ผู้แอบอ้างยารักษามะเร็ง
091-054-8008
Email ติดต่อ

เรื่องทั่วไป และหลวงตา : ppparokhaya@gmail.com
ปัญหาการใช้งาน Website : ningqc@hotmail.com
จิตอาสา : oattooat@gmail.com
 
 
ติดตามข่าวสารช่องทาง Facebook

Facebook อโรคยศาล วัดคำประมง

Facebook มูลนิธิอภิญญาณ อโรคยศาล

 
กรุณาติดต่อเวลาทำการ
8.30 น -16.30 น

 
แผนที่และการเดินทาง

 

 

การเดินทางมาอโรคยศาล:

  1. ทางรถยนต์ มาตามทางหลวงสาย 22 ถึง กม.ที่23 บ้านสามแยกสูงเนิน(สกล-อากาศ) เลี้ยวไปทางอำเภออากาศอำนวย เส้นทางหมายเลข 2355 ประมาณ 12 กม.ถึงบ้านบัว(น้อย) แล้วเลี้ยวขวาเดินทางไปอีก 5 กม.มีป้ายบอกทุกระยะ
  2. นั่งรถทัวร์จากหมอชิตมาลงสกลนคร มีรถออกตอนกลางคืน 19.00 ,20.00, 20.30, และ 21.00น. ถึงสกลนครตั้งแต่ 05.00 ถึง 06.00 น.เช่ารถโดยสารมาที่วัดคำประมง ระยะทางประมาณ 40 กม.
  3. ขึ้นเครื่องบิน มาลงสนามบินสกลนคร จากนั้นเดินทางต่อโดยรถยนต์
    มาตาม ทางหลวงสาย 22 ถึง กม.ที่23 บ้านสามแยกสูงเนิน(สกล-อากาศ) เลี้ยวไปทางอำเภออากาศอำนวย เส้นทางหมายเลข 2355 ประมาณ 12 กม.ถึงบ้านบัว(น้อย) แล้วเลี้ยวขวาเดินทางไปอีก 5 กม.มีป้ายบอกทุกระยะ