ที่อยู่วัดคำประมง

95 ม.4 ต.สว่าง อ.พรรณานิคม
จ.สกลนคร 47130 THAILAND
มือถือ 081-111-7107
โทรศัพท์ 042-704-880
โทรสาร 042-704-973
Email ติดต่อ

เรื่องทั่วไป : ppparokhaya@gmail.com
ข้อเสนอแนะ Website : ningqc@hotmail.com
จิตอาสา : oattooat@gmail.com
 
 
ติดตามข่าวสารช่องทาง Facebook

Facebook อโรคยศาล วัดคำประมง

Facebook มูลนิธิอภิญญาณ อโรคยศาล

 
กรุณาติดต่อเวลา 8.30 น -16.30 น
การเดินทาง แผนที่