มะเร็งคืออะไร / มะเร็งที่พบบ่อยและการวินิจฉัยมะเร็ง / การเอาชนะมะเร็งและวิธีการรักษา / สัญญาณบอกเหตุว่าจะเป็นมะเร็ง
วิธีป้องกันและลดอัตราการเกิดมะเร็ง / สูตรอาหารต้านมะเร็ง / บทความที่น่าสนใจ
 

สัญญาณบอกเหตุว่าจะเป็นมะเร็ง

สัญญาณหรือสิ่งบอกเหตุที่น่าสงสัยว่าจะเป็นโรคมะเร็ง 8 อย่าง

  1. มีการเปลี่ยนแปลงของระบบขับถ่ายเช่นอุจจาระเป็นสีดำหรือปัสสาวะเป็นเลือด
  2. กลืนอาหารลำบาก ท้องอืด ท้องเฟ้อ ท้องผูก สลับกับท้องเดินเป็นเวลานาน อาการเหล่านี้จะเกิดกับคนปกติได้ แต่ถ้าหากว่ารักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้นให้สงสัยว่าจะเกิดมะเร็งขึ้นกับระบบทางเดินอาหารและลำไส้ของท่าน
  3. มีอาการไอเรื้อรัง เจ็บคอ หรือมีเสียงแหบอยู่นาน อาการไอเรื้อรังเกิน ๒ สัปดาห์อาจเป็นมะเร็งปอดได้
  4. มีน้ำเหลือง หนอง เลือด หรือตกขาวผิดปกติ เช่น มีกลิ่นเหม็น ซึ่งโดยปกติแล้วหากท่านเป็นแผลธรรมดา หรือ อาจเป็นมะเร็งปากมดลูก หรือ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ก็ได้
  5. เป็นแผลที่รักษาแล้วไม่หายหากเป็นแผลปกติได้รับการรักษาจะหายภายใน ๒ สัปดาห์ แต่หากรักษาแล้วไม่หายควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วน เพราะอาจเป็นจากโรคมะเร็งผิวหนังได้
  6. มีการเปลี่ยนแปลงของหูดหรือไฝตามร่างกายของท่าน เช่น โตเร็ว เจ็บ แตกเป็นแผลหรือมีเลือดออก อาจเป็นมะเร็งผิวหนังได้
  7. มีก้อนที่เต้านมหรือส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่นมีก้อน ตุ่มไต ก้อนแข็งใต้ผิวหนังที่ผิดปกติ อาจเกิดมะเร็งเต้านมได้
  8. มีอาการหูอื้อ เลือดกำเดาไหลเป็นเรื้อรังอยู่นาน อาจเป็นมะเร็งโพรงจมูกได้

สัญญาณอันตรายทั้ง ๘ อย่างนี้ เป็นเพียงข้อเตือนใจให้ทุกท่านทราบว่าอาจจะเป็นมะเร็งในระยะเริ่มแรกของอวัยวะนั้นแต่อาจจะไม่ใช่มะเร็งก็ได้ หากทุกท่านมีอาการดังที่ได้กล่าวมานี้ควรรีบไปพบแพทย์อย่ามัวรีรอ หากเป็นมะเร็งจริงก็ยังอยู่ในระยะเริ่มแรกและมีโอกาสรักษาหายขาดได้อย่างแน่นอน