มะเร็งคืออะไร / มะเร็งที่พบบ่อยและการวินิจฉัยมะเร็ง /
การเอาชนะมะเร็งและวิธีการรักษา / สัญญาณบอกเหตุว่าจะเป็นมะเร็ง
วิธีป้องกันและลดอัตราการเกิดมะเร็ง / สูตรอาหารต้านมะเร็ง / บทความที่น่าสนใจ
 

มะเร็ง คือ อะไร

สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งยังไม่มีข้อสรุปได้แน่นอนว่าเกิดจากอะไร แต่ในขณะนี้มีทฤษฎีซึ่งเป็นที่ยอมรับกันมากในวงการแพทย์ว่า มะเร็งเกิดจากความผิดปกติของรหัสทางพันธุกรรมหรือที่ทางการแพทย์เรียกว่า DNA (ดี เอ็น เอ) หรือยีนของเซลล์นั้น แม้ว่ามะเร็งจะมาจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม ก็จะทำให้เกิดความผิดปกติของรหัสพันธุกรรม จนมีผลให้ร่างกายสร้างเซลล์ที่ผิดปกติเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ โดยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เซลล์ที่ผิดปกตินี้เรียกว่าเซลล์มะเร็งนั่นเอง ซึ่งในขณะนี้เชื่อกันว่าในร่างกายของคนเรามียีนตัวนี้อยู่แล้ว แต่ยังคงอยู่ในสภาวะสงบยังไม่ก่อให้เกิดโรค จนกระทั่งได้รับการกระตุ้นโดยสารก่อมะเร็งอย่างเช่น การติดเชื้อ สารเคมีต่างๆ ที่เข้าสู่ร่างกายโดยการถูกกระตุ้นบ่อยครั้งเป็นเวลานานๆ จะทำให้ยีนนี้เริ่มทำงานและก่อให้เกิดความผิดปกติของเซลล์ จนเกิดโรคมะเร็งขึ้นกับอวัยวะนั้น นอกจากนี้ยังพบว่ามีปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งเสริมให้เกิดโรคมะเร็งได้ง่ายขึ้น เช่น ภูมิต้านทานของแต่ละบุคคล ภาวะโภชนาการของร่างกาย พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มเหล้า บริโภคอาหารบางชนิดที่มีสารก่อมะเร็ง อาหารเป็นพิษ การปนเปื้อนของสารเคมีในน้ำและอาหาร หรือแสงแดดก็มีรังสีที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้เช่นกันมะเร็งนั้นสัมพันธ์กับองค์ประกอบ 4 ประการ ในอาหารสมัยใหม่ ได้แก่ ไขมัน โปรตีน แคลอรี่มากเกินไป (เช่น น้ำตาล) และอาหารที่มีกากน้อยเกินไป

ปัจจัยส่งเสริมให้เกิดมะเร็ง

  • เกิดจากการบริโภคอาหาร
  • เกิดจากการสัมผัสสารก่อมะเร็งโดยทางใดทางหนึ่ง
  • เกิดจากภูมิต้านทานบกพร่องหรือล้มเหลว
  • เกิดจากความเครียด(อารมณ์)

การก่อตัวของมะเร็งส่วนใหญ่ใช้เวลานาน 10-30 ปี มีเพียงชนิดเดียวของมะเร็งเม็ดเลือดและมะเร็งอื่นๆ เพียง 2–3 ชนิดเท่านั้น ที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากเชื้อไวรัส (Virus) และยังมีมะเร็งบางชนิดที่พิสูจน์ได้ว่ามีสาเหตุมาจากมลพิษและรังสี

นอกจากนั้นเกือบจะกล่าวได้ว่า มะเร็งส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมของคนเราแทบทั้งสิ้น เช่น บริโภคไขมันสูง, บริโภคโปรตีน (Protein) จากเนื้อสัตว์จำนวนมาก หรือบริโภคสารที่ทำให้เกิดพิษ (Oxidants) เข้าไปสะสมในร่างกาย และ การไม่บริโภคอาหารที่มีกากใยหรือพืชผักผลไม้ ซึ่งช่วยในการขับถ่าย ถ้าขับถ่ายไม่ดี จะทำให้เกิดมะเร็งได้ง่าย

 


 
ข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 

 
< ย้อนกลับ