อโรคยศาลคืออะไร / อาคาร-สถานที่ / เกี่ยวกับผู้ป่วยและญาติ / การบำบัดรักษา / อาหารผู้ป่วย / การบริหารจัดการ / บัญญัติ 10 ประการ
 

เกี่ยวกับผู้ป่วยและญาติ

จากข้อมูลบัญชีประวัติคนไข้มะเร็งชนิดต่าง ๆ ที่มาเยียวยาบำบัดที่อโรคยศาล วัดคำประมง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ – พ.ศ. ๒๕๕๐ พบผู้ป่วยเป็นมะเร็งชนิดต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น ๖๑๕ คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • พ.ศ. ๒๕๔๘ มีผู้ป่วยมะเร็ง จำนวน ๑๓๐ คน
  • พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผู้ป่วยมะเร็ง จำนวน ๒๕๐ คน
  • พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผู้ป่วยมะเร็ง จำนวน ๒๓๕ คน

ในจำนวนนี้เป็นผู้หญิงที่ป่วยด้วยโรคมะเร็ง เป็นมะเร็งปากมดลูกจำนวน ๒๐ - ๓๐ คน (สถิติข้อมูลบัญชีประวัติคนไข้โรคมะเร็ง วัดคำประมง ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๐)

ผู้ป่วยส่วนใหญ่มาจากจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดใกล้เคียง เช่น สกลนคร นครพนม อุดรธานี หนองคาย ขอนแก่น เชียงใหม่ ระยอง กรุงเทพมหานคร และยังมีผู้ป่วยเป็นชาวต่างประเทศเข้ามารักษาด้วย ผู้ป่วยที่มาทำการรักษากับวัดคำประมงมีการศึกษาตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึงการศึกษาระดับปริญญาเอก

ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีญาติมาส่งและคอยดูแลอำนวยความสะดวกในเรื่องอาหารการกิน การต้มยา การพาไปสวดมนต์ นั่งสมาธิ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ก็จะต้องมีญาติมาดูแลย่างใกล้ชิด เพราะทางวัดจะไม่มีบุคลากรมากพอที่จะดูแลผู้ป่วยทุกคนอย่างทั่วถึงได้ โดยเฉพาะในช่วงเวลาหัวค่ำ จะมีการอบรมสมาธิและสวดมนต์ภาวนา จากนั้นจะจ่ายยาสมุนไพรตามอาการของโรค นัดหมายล้างพิษและต้มยา ถ้าผู้ป่วยไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ก็ต้องให้ญาติผู้ป่วยมารายงานอาการของโรคแทน และรับยาให้ผู้ป่วยด้วย

การที่มีญาติมาคอยดูแลอยู่นี้เป็นผลดีทางด้านจิตใจ เพราะทำให้เกิดความรัก กำลังใจ และความผูกพัน เนื่องจากผู้ป่วยเองก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานสักเท่าใด ญาติจึงช่วยเป็นกำลังใจได้อย่างมาก ช่วยต่ออายุให้ผู้ป่วย ถึงแม้จะต้องตายก็จะตายได้อย่างสงบ ในแง่จิตวิญญาณก็ถือเป็นเรื่องที่ดี