อโรคยศาลคืออะไร / อาคาร-สถานที่ / เกี่ยวกับผู้ป่วยและญาติ / การบำบัดรักษา / อาหารผู้ป่วย / การบริหารจัดการ / บัญญัติ 10 ประการ
 
อาคาร-สถานที่

อโรคยศาลเป็นการบำบัดแบบธรรมชาติบำบัด สมุนไพรบำบัด สวดมนต์ สมาธิ วิปัสนาบำบัด ดนตรีบำบัด

ก) อาคารอโรคยศาล
เป็นอาคารสูง ๓ ชั้น หันหน้าไปทางทิศตะวันออกตามความเชื่อว่าผู้ป่วยจะเริ่มชีวิตใหม่เหมือนพระอาทิตย์ที่ขึ้นเป็นวันใหม่ มีทั้งหมด ๒๐ เตียง อาคารแต่ละชั้นมีรายละเอียดดังนี้

ชั้นล่าง ประกอบด้วย
 • หอประดิษฐ์สถานพระพุทธไภษัชยไวฑูรยประภา (พระกริ่ง) ตั้งอยู่ด้านหน้าทางเข้าซึ่งตามความเชื่อของชาวธิเบต ชาวจีน พระพุทธไภษัชยไวฑูรยประภา (พระกริ่ง) คือ พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งที่เชี่ยวชาญในการบำบัดรักษาโรคร้ายให้แก่มวลมนุษย์
 • ฝ่ายเวชระเบียน สำหรับบันทึกข้อมูลการบำบัดรักษาของผู้ป่วยเหมือนตามสถานพยาบาลทั่วไป
 • ห้องตรวจไข้ แยกชายและหญิงสำหรับตรวจอาการของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา
 • ห้องอบ-ดื่มสมุนไพร การอบ-ดื่มสมุนไพรจะทำให้ร่างกายของผู้ป่วยแข็งแรง คลายความปวดเมื่อย โรคภัยต่างๆ ไขมัน และความอ้วนที่มีสะสมอยู่ในร่างกาย ตัวห้องอบสมุนไพรเป็นห้องอบแบบสตรีมเมอร์ ควบคุมระบบด้วยไฟฟ้า แยกชายและหญิงเช่นกัน
 • บริเวณด้านข้างอาคาร จัดวางภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อเป็นส่วนพักผ่อนหย่อนใจของผู้ป่วย และลานจอดรถ

ชั้นที่สอง ประกอบด้วย

 • ห้องกรรมฐานสำหรับสวดมนต์-สมาธิ วิปัสสนาบำบัด ซึ่งประกอบไปด้วยพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ ภายในอาคารชั้นที่สองห้องกรรมฐาน มีการสร้างน้ำตกจำลองเพื่อให้เกิดเสียงน้ำตามธรรมชาติ สร้างบรรยากาศทำให้จิตใจสงบ
 • ห้องอินเทอร์เน็ตและห้องควบคุมเสียงดนตรีบำบัด
 • ห้องพระมหาเถระสำหรับรองรับพระภิกษุเถระที่จะมาบำบัด ๑ ห้อง
 • ห้อง Darkfield Microscope สำหรับตรวจดูเม็ดเลือดแดงสด ๆ ของผู้ป่วย
 • ห้องโถงสำหรับฉายวิดีทัศน์ให้ผู้ป่วยดู

ชั้นที่สาม ประกอบด้วย

 • ห้องรวม มีทังหมด ๑๐ เตียง
 • ห้องนวด-อบ-ประคบสมุนไพร ๓ ที่
 
ข) อาคารกตปุณโญนุสรณ์
อาคารกตปุณโญนุสรณ์เป็นอาคารอเนกประสงค์ (ชั้นล่างสำหรับผู้ป่วยหนัก มีทั้งหมด ๘ เตียง ชั้นบนเป็นห้องพัก แพทย์ พยาบาล และอาสาสมัคร นอกนั้นเป็นห้องเก็บยาสมุนไพร) สร้างเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ในวาระที่พระครูการุณยธรรมนิวาส หรือหลวงปู่หลวง กตปุณโญ ฉลองอายุครบ ๘๑ ปี ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่หลวงปู่มาพำนักพรรษาอยู่ที่วัดคำประมงนี้อีกด้วย
 
ค) กุฎิประภาศรี, กุฏิเบอร์ ๑๕, กุฏิเบอร์ ๑๖
สำหรับเป็นที่พักแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร
 
ง) อาคารเหลืองรังสี
เป็นอาคารพักผู้ป่วยที่มารักษา มีทั้งหมด ๗ เตียง
 
จ) อาคารหนองคาย สำหรับผู้ป่วยที่มาพัก มีทั้งหมด ๑๐ เตียง
 
ฉ) ตึกสงฆ์อาพาธ สำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่ป่วยเป็นมะเร็งมาบำบัด มีทั้งหมด ๙ ห้อง
 
ช) อาคารบ้านดิน มีทั้งหมด ๔ หลัง สำหรับเป็นที่พักผู้ป่วย และแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร, ห้องประชุม, ห้องจัดแสดงนิทรรศการ, ห้องสันทนาการสำหรับผู้ป่วย
 
ซ) สถานที่ประกอบทำพิธีต้มยาสมุนไพรสำหรับผู้ป่วย มีพ่อปู่ฤาษีเป็นประธาน และที่พึ่งทางใจแก่ผู้ป่วย
 
ฌ) อาคารศาลาโรงธรรม (หลวงพ่อพุทธโสธร)
เป็นสถานที่สวดมนต์ ทำวัตรเช้า-เย็น ของพระภิกษุ สามเณร และเป็นศาลาหอฉันไปในตัวด้วย